فرمول یک ایرانفرناندو آلونسو، راننده ی مک لارن بعد از اتفاق پیش آمده در تمرین اول بلژیک، مجبور به تعویض موتور شد. این تعویض برای او 35 رده پنالتی را به همراه خواهد داشت.

راننده ی مک لارن مسابقه را از رده ی آخر آغاز خواهد کرد.

 

One Response

  1. ali911

    0

    0

    نهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    پاسخ دادن

Leave a Reply

Your email address will not be published.