فرمول یک ایراندنیل ریکاردو و کارلوس ساینز، راننده های ردبول و تورو روسو نیز در روز جمعه در طی تمرینات گرندپری بلژیک، طرح هالو را تست خواهند کرد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.