فرمول یک ایران – تیم فورس ایندیا تایید کرد که نیکو هالکنبرگ در تمرینات روز جمعه از طرح محافظتی هالو برای تست استفاده خواهد کرد.

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود