فرمول یک ایرانجنسن باتن و فرناندو آلونسو راننده های تیم مک لارن در گرندپری بلژیک از پاور یونیت آپدیت شده ی هوندا استفاده خواهند کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.