موتوجی پی ایران – موتورسوار اسپار در موتوجی پی، یوجین لاروتی در پایان فصل 2016 به تیم آپریلیا در رقابت های سوپر بایک خواهد پیوست.

Leave a Reply

Your email address will not be published.