فرمول یک ایراننیکو روزبرگ راننده ی آلمانی تیم مرسدس، در تمرین های روز جمعه ی گرندپری بلژیک، هالو را تست خواهد کرد. قبلا تیم هایی مثل فراری و ردبول تست هایی بر روی هالو انجام داده بودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.