فرمول یک ایران – مهندس سابق مکس ورشتپن در تورو روسو، ژاوی پویولار پس از جدا شدن از این تیم در گرندپری روسیه، به تیم مهندسی سائوبر در فرمول یک پیوست.


Leave a Reply

Your email address will not be published.