فرمول یک ایران – روزنامه ی برزیلی O Globo در گزارشی نوشت که مدیر برنامه های فلیپه نصر با مدیران رنو ملاقاتی را داشته است که ممکن است این راننده ی برزیلی را برای فصل بعد به این تیم بکشاند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.