فرمول یک ایران – تیم مرسدس تایید کرد که با در نظر گرفتن شرایط ایده آل برای ادامه ی مسابقات فصل، این تیم گرندپری ایتالیا را برای عوض کردن موتور لوئیس همیلتون انتخاب کرده است.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.