موتوراسپورت ایران – رالی تازه وارد چین که در ماه آینده قرار بود برگزار شود، پس از طوفان و جاری شدن سیل در ماه جولای، کنسل شد.

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود