فرمول یک ایرانفیلیپه ماسا راننده ی تیم ویلیامز بیان کرد که تا وقتی یک تست مناسب برای هالو برگزار نگردد، فرمول یک نمی تواند از آن استفاده کند.

ماه قبل بود که گروه استراتژی فرمول یک مخالفت خود را برای استفاده از هالو در سال 2017 اعلام کرد، با این حال پرونده ی هالو برای فصل 2018 بسته نشده است.

در آن زمان رئیس فرمول یک، برنی اکلستون بیان کرد که در آینده باید تست ها و پیشرفت های بیشتری برای محافظت از کاکپیت (cockpit) انجام شود.

ماسا هم با برنی هم عقیده است.

ماسا گفت:

وقتی چیزی را امتحان نکرده ایم، خیلی سخت است که به جواب مشخصی برسیم.

ما باید از آن واقعا استفاده کنیم، نه فقط در دورهای ابتدایی تمرین ها. شما باید یک تست درست و حسابی انجام دهید، کار مهمی که آن ها واقعا نیاز دارند همین است. بعد از آن به جواب مناسب می رسیم.

اگر فقط در دورهای ابتدایی از آن استفاده کنیم کار درستی نیست، امتحان خوبی نیست.

امر مهمی که باید به بفهمیم این است که هالو پیشرفتی رو به جلو است یا خیر. اگر یک پیشرفت به حساب می آید، بنابراین خیلی خوب است که ایمنی بهتری در ماشین داشته باشیم.

اما فکر می کنم مسئله ی مهم این است که به خوبی امتحانش کنند. من خودم امتحانش نکرده ام، پس چطور می توانم بگویم خوب است یا نه؟

خیلی خوب می شود که بر روی ماشین تجربه اش کنیم و بفهمیم که آیا تاثیری بر روی دید دارد یا نه. من فکر می کنم چون زشت است، نمی خواهند که روی ماشین ها قرارش دهند.

اما ایمنی مهم تر است، مردم خیلی سریع به آن عادت می کنند.

ماسا اعتقاد دارد که فیا (FIA) باید درباره ی استفاده ی هالو در سال 2018 تصمیم بگیرد.

او افزود:

درباره ی ایمنی، فیا است که باید تصمیم بگیرد. بله، آن ها تصمیم گیرنده هستند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید