فرمول یک ایران – پس از خروج جیمز آلیسون، دگرگونی های داخلی فراری همچنان ادامه دارد و فراری اعلام کرد که دیوید سانچز به عنوان رئیس جدید بخش آیرودینامیک منصوب شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.