فرمول یک ایرانکارلوس ساینز راننده ی اسپانیایی تیم تورو روسو گفت که رفتن مکس ورشتپن باعث شده است تا عملکرد تیم بهتر شود و بیشتر در کنار هم و با هم کار کنند.

ورشتپن و ساینز هم تیمی بودند و ورشتپن نتایج بهتری نسبت به هم تیمی اسپانیایی خود می گرفت.

این عملکرد خوب ورشتپن باعث شد که او به تیم اصلی ردبول منتقل شود، او جای دنیل کویات را گرفت و کویات هم تیمی ساینز در تورو روسو شد.

این هم تیمی بودن با کویات برای ساینز خوب پیش رفته است و ساینز هم اکنون با 30 امتیاز یازدهم است و بالاتر از کویات قرار دارد.

ساینز گفت:

تنها چیزی که تغییر کرده است این است که من دنیل را بهتر می شناسم.

می دانم چه طور کار می کند، رفتارش چه گونه است و این که هم دیگر را به خوبی می شناسیم.

ولی مکس هم تیمی جدیدی برای من در سال 2015 بود.

پویایی تیم هم باید بگویم که واضح تر و بهتر شده است، همه با هم بیش تر کار می کنند، به مانند یک تیم کار می کنیم.

این جدایی اتفاق افتاد ولی وقتی شما دو هم تیمی قوی دارید ممکن است که چنین اتفاقی رخ دهد.

ساینز هم چنین راجع به رقابتش با ورشتپن صحبت کرد و درباره ی سبقت ها و مانورهای ورشتپن گفت:

از آن لذت می بردم.

وقتی دو راننده ی قوی در یک تیم دارید، طبیعی است که بینشان جدالی پیش بیاید.

چیزی نبود که از آن خوشم نیاید. باید با آن کنار می آمدیم ولی به عنوان یک موقعیت بد به آن نگاه نمی کردم.

از زمان خروج ورشتپن، ساینز در شش مسابقه از هشت مسابقه اش موفق به کسب امتیاز شده است ولی این مرد اسپانیایی با اصرار می گوید که این امر ارتباطی به رفتن مکس ندارد.

او گفت:

شاید این فکر را پیش خود بکنید که چون او رفت باعث شد تا من این نتایج را بگیرم، ولی صادقانه ربطی به این موضوع ندارد.

حتی اگر مکس هم در ده مسابقه ی قبلی هم تیمی من بود، باعث تغییر آن چنانی ای در نتایجی که به دست آوردم نمی شد.

فقط دیر این قضیه رخ داد، هیچ اتفاقی از آن موقع برایم پیش نیامده است و ثبات را نشان دادم.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید