فرمول یک ایرانریو هاریانتو پس از جایگزین شدن با اکون، پیشنهاد تیم مانور را برای قرار گرفتن در جایگاه راننده ی رزرو در این تیم، قبول کرد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید