فرمول یک ایران – پس از این که مادرزن برنی اکلستون به سلامت از دست گروگان گیرها نجات یافت، اکلستون گفت که گروگان گیرها به او گفته بودند اگر پول را ندهد، سر مادرزنش را در یک نایلون فروشگاهی برای او می فرستند.

آپارسیدا اشونک در تاریخ یک مرداد و در برزیل توسط دو مرد ربوده شده بود.

عملیات پلیس موفقیت آمیز بود و او به سلامت پیش خانواده اش برگشت و مظنونین هم بازداشت شدند. یکی از این افراد قبلا خلبان هلیکوپترهای فرمول یک بوده است.

در مصاحبه ای با مجله ی sunday times، همسر برنی، فابیانا فلوسی بیان کرد که او اعتماد به پلیس را به اعتماد به مذاکره کننده های حرفه ای ترجیح داد.

فابیانا فلوسی گفت:

با دوستانم مشورت کردم و متوجه شدم که پلیس سائوپولو پیشینه ی خوبی دارد، پس به آن ها اعتماد کردم.

آن ها به من گفتند که تحت هیچ شرایطی پولی پرداخت نکنم.

برنی به خاطر اینکه همسرش به خوبی این بحران را مدیریت کرده است به او افتخار می کند.

برنی گفت:

خیلی به فابیانا افتخار می کنم. او هر شب با پلیس تا 4 صبح همکاری می کرد. بی نظیر بود.

وقتی در مورد مبلغ 28 میلیون دلاری ای که گروگان گیرها درخواست کرده بودند از برنی سوال کردیم او گفت:

هیچوقت قصد پرداخت آن مبلغ را نداشتم.

همه ی دوستانم می دانند که من برای یک مادرزن حتی یک قران هم نمی دهم (خنده)، تازه مادرزن فوق العاده ای است.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید