فرمول یک ایراننیکو هالکنبرگ راننده ی فورس ایندیا به دلیل استفاده ی تیم از لاستیک آخرین تمرین در مرحله ی اول تعیین خط( Q1 )، یک رده پنالتی دریافت کرد.


Leave a Reply

Your email address will not be published.