فرمول یک ایراننیکو هالکنبرگ راننده ی فورس ایندیا به دلیل استفاده ی تیم از لاستیک آخرین تمرین در مرحله ی اول تعیین خط( Q1 )، یک رده پنالتی دریافت کرد.

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود