فرمول یک ایرانفرناندو آلونسو شکایت خود از ماشین فراری که راه او را در تعیین خط گرفته بود کم اهمیت جلوه داد و گفت که ای کاش به Q3 راه می یافت.

راننده ی مک لارن در رادیو گفت:

“یه فراری جلوم قرار گرفته و وقت زیادی رو در پیچ ده از دست می دم”

در نهایت آلونسو در خط چهاردهم قرار گرفت. با وجود پیام های رادیویی آلونسو اذعان کرد که به اندازه ی رسیدن به Q3 سریع نبود و فراری تنها زمان کمی را از او گرفت.

یک فراری از پیت استاپ آمد و دو دور وقت زیادی از دست دادیم اما آنقدر خوب نبودم که به Q3 راه یابم.

نمی خواهم درباره ی چیزهایی صحبت کنم که کار من را مختل کردند زیرا این موضوع بحث نیست من چهاردهم شدم زیرا چهاردهمین مرد سریع بودم.

آنقدر که بقیه فکر کردند شکایت نکردم و در شرایط سختی در حال صحبت بودم ( در رادیو)

درباره ی چشم انداز خود از یکشنبه آلونسو گفت:

تلاش می کنیم تا مسابقه ی خوبی را داشته باشیم و امتیاز کسب کنیم و بعدش به تعطیلات خود برویم.

هم تیمی آلونسو، جنسن باتن نیز روز سختی را گذراند و دوازدهم شد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید