فرمول یک ایرانرومن گروژان، راننده ی هاس پس از مشکل بوجود آمده برای گیربکسش در تمرین سوم، مجبور به تعویض آن شد و پنج رده پنالتی دریافت کرد.

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود