فرمول یک ایران – ژاک کلیر اعتقاد دارد اعضای فراری باید در هفته ها و ماه های آینده پشت یکدیگر بایستند تا بر نبود مدیر فنی خود جیمز الیسون فائق آید.

فراری چهارشنبه تائید کرد که جیمز الیسون از تیم خارج شد و ماتیا بینوتو در جای او قرار گرفت.ژاک کلیر که به تازگی از مرسدس به فراری پیوسته است معتقد است که بعد از خروج الیسون تیم باید محکم بماند.

 شما هیچوقت کسی مثل الیسون را پیدا نمی کنید. تیم باید از همه حمایت کند و ماتیا از طرف همه ی ما به کمک نیاز دارد و ما باید پشت هم باشیم.

فکر نمی کنم ماتیا بتواند سریعا با جایگاه جدید کنار بیاید و عملکردی مثل جیمز داشته باشد زیرا از پس زمینه ای کاملا متفاوت به این رده ارتقا پیدا کرده است.

ما باید فرصت های زیادی ایجاد کنیم و همه وظیفه دارند پشت یکدیگر باشند و باید با هم فضاهای خالی که در نبود جیمز ایجاد می شود را بپوشانیم.

او را از دست دادیم اما این یک چالش برای ماست. من در بهترین وضعیت تیم در فراری نبودم اما در همین اوقات تیم با انگیزه بوده است و با غرور بود.

غرور و شکوه تیم بعضی مواقع پاشنه آشیل ما بوده است و ما را به عقب می رانده است اما این چیزی است که ما را به گرفتن خط پایان رانده و این دلیل کار هر روز ما در فراری است.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید