فرمول یک ایران – آریوابنه و هورنر معتقدند که فرمول یک باید نقاط کور قوانین را کامل کند و قضاوت صحیحی انجام دهند.

در حین آخرهفته ی اخیر دو بار مسئله ی نامشخص بودن قوانین مطرح شد و ناظران راجع به نحوه ی اجرای قوانین ورزشی بحث کردند.

اولین بار در تعیین خط بود 11 راننده در کسب 107% زمان اول در Q1 ناموفق بودند و البته نیکو روزبرگ نیز به دلیل بی توجهی به پرچم های زرد مورد بازرسی قرار گرفت و هر دو مورد تبرئه شدند و جریمه ای شامل حال کسی نشد. حالا آریوابنه و هورنر مدیر تیم های فراری و ردبول به شرایط نامساعد قوانین فرمول یک اعتراض دارند.

این اولین بار نیست که در این فصل قوانین نامشخص فیا زیر سوال می رود و مدیر تیم فراری مائوریتزیو آریوابنه معتقد است که رئیس او سرجیو مارکیونه نگران این شرایط است.

رئیس من از شرایط ناراضی است و از فصل پیش نیز این موضوع وجود داشت.

او می گوید قوانین باید واضح باشند و البته ساده و این نوع قوانین عوارض زیادی دارند. ما باید تمام مناطق خاکستری قوانین را تمیز کنیم. وقتی مناطق خاکستری باشند اصلا نمی دانید که دارد چه کاری می کنید.

کریستین هورنر نیز معتقد است که شفاف سازی نیاز اصلی قوانین است و به گفته ی او قوانین فرمول یک گیج کننده اند.

ما به شفاف سازی نیاز داریم اما در فرمول یک همچین چیزی نداریم مانند مشکل رادیویی جنسن باتن. نمی دانم چرا جریمه شد اما این قوانین بیش از اندازه هواداران را گیج می کنند.

باید قوانین ساده شوند و هر کس که آن را ببیند بفهمد چه اتفاقی دارد می افتد.

قوانین جدید فرمول یک بارها و بارها مورد اعتراض قرار گرفتند و ما شاهد اعتراض به شیوه ی جدید تعیین خط، قوانین سخت رادیویی و حتی اعتراض به تشخیص الکترونیکی عبور از محدوده ی پیست بودیم.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید