فرمول یک ایران – گرندپری فرمول یک چین 2020 تا زمانی که خطر ویروس کرونا برطرف شود به تعویق افتاد. فرمول یک و فیا (فدراسیون جهانی اتومبیلرانی) پبشنهاد برگزار کننده مسابقات را برای تعویق این رقابت پذیرفتند. آنها اعلام کردند که همچنان بر وضعیت موجود نظارت خواهند داشت و بر اساس آن ارزیابی خود را برای معرفی تاریخ جایگزین ممکن جهت برگزاری مسابقه ادامه خواهند داد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

7 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید