فرمول یک ایران – پس از برخورد مارکوس اریکسن با دیواره پیست در تعیین خط دیروز مجارستان، تیم سائوبر تایید کرد که با تعویض شاسی ماشین، اریکسن مسابقه را از پیت لین آغاز خواهد کرد.

 

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود