فرمول یک ایران – توتو ولف رئیس تیم مرسدس بیان کرد که وقتی هر دو راننده اش توانستند بالاتر از تهدیدی به نام ردبول قرار بگیرند بار بزرگی از روی دوشش برداشته شده است.

در تعیین خط امروز مرسدسی ها توانستند با اخلاف ناچیزی نسبت به راننده های ردبول اول و دوم بشوند.

در بخش اول تعیین خط پرچم های قرمز زیادی داشتیم و بعد از اولین پرچم قرمز روزبرگ و همیلتون در جایگاه های 20 و 21 بودند و این نشان می داد که امروز روز سختی برای راننده های مرسدس است. حتی همیلتون در پایان بخش دوم تعیین خط گرندپری مجارستان دهم شد و ممکن بود اصلا به بخش پایانی نرسد.

توتو ولف گفت:

راحت شدم.

ممکن است شما بیشتر از کار درست اشتباه بکنید، پس از نتیجه ی به دست آمده راضی هستم. وقتی به سرعت ریکاردو نگاه می کنم حس می کنم که او نیز می توانست پول را بگیرد.

تایم پول پوزیشنی که روزبرگ به ثبت رساند در شرایط پرچم زرد بود و خیلی از افراد اعتقاد دارند که نباید پذیرفته می شد.

ولف در این باره گفت:

ما اطلاعات را بررسی کردیم، بالا بردن سرعتش مشکلی نداشت. شاید خیلی ها بخواهند اعتراض بکنند و یا آن را خطا بدانند ولی چیزی که ما دیدیم خطایی نبود. پس همه چیز درست است.

فردا هم ممکن است که در هانگارورینگ باران بیاید و وضعیت مسابقه ی اصلی هم پیچیده بشود.

ولف در این باره گفت:

مانند امروز، دلیل نمی شود که سریع ترین ماشین برنده بشود و ردبول خیلی به هدفش نزدیک بود. با وجود طوفان فردا، ممکن است هر چیزی اتفاق بیفتد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید